Kontaktpersonar

Kommunen

Tenestetorget

Telefonnr.: 53654000
e-post: post@odda.kommune.no
Kontortid: 09:00 – 15:00

 

Skulane i Odda

Odda Barneskole
Telefonnr.:
e-post: odda.barneskole@odda.kommune.no
Kontortid:07:00-14:00

Rektor Nina Førde
Telefonnr.:975 58 455
e-post: nina.forde@odda.kommune.no

Les meir om Odda Barneskole her

 

Tyssedal Barneskole
Telefonnr.: 
e-post: tyssedal.barneskole@odda.kommune.no
Kontortid: 08:00 – 15:00

Rektor Anna Maria Kråkevik
Telefonnr.:468 35 037
e-post: anna.maria.kraakevik@odda.kommune.no

Les meir om Tyssedal Barneskole her

 

Skare Barneskule
Telefonnr.: 975 58 473
e-post: erlend.n.bolstad@odda.kommune.no
Kontortid: 07:30-15:00

Rektor Erlend Nævdal Bolstad
Telefonnr.:975 58 474
e-post: erlend.n.bolstad@odda.kommune.no

Les meir om Skare barneskule her

 

Røldal skule
Telefonnr.: 468 93 263
e-post: trude.sandal@odda.kommune.no
Kontortid:07:30-15:00

Rektor Trude Sandal
Telefonnr.:975 58 506
e-post: trude.sandal@odda.kommune.no

Les meir om Røldal skule her

 

Odda Ungdomsskole
Telefonnr.:
e-post: sven.o.brekke@odda.kommune.no
Kontortid: 07:30-15:00

Rektor Sven Olaf Brekke
Telefonnr.:975 58 475
e-post: sven.o.brekke@odda.kommune.no

Les meir om Odda Ungdomsskole her

 

Odda Voksenopplæring
Telefonnr.:
e-post: jon.olav.stadheim@odda.kommune.no
Kontortid: 07:30-15:30

Rektor Jon Olav Stadheim
Telefonnr.:975 58 480
e-post: jon.olav.stadheim@odda.kommune.no

Les meir om Odda Voksenopplæring her

Barnehagane i Odda

Eidesåsen barnehage
Telefonnr.:53654215
e-post: eidesasen.barneh@odda.kommune.no

Styrar Wenche Jordal
Telefonnr.:975 58 429

Les meir om Eidesåsen Barnehage her

 

Hestavoll Barnehage
Telefonnr.:53654233
e-post: hestavoll.barneh@odda.kommune.no

Styrar Kari Aalvik
Telefonnr.:975 58 491

Les meir om Hestavoll Barnehage her

 

Rabben Barnehage
Telefonnr.:53654271
e-post: rabben.barneh@odda.kommune.no

Styrar Anne Grethe Solberg
Telefonnr.:975 58 460

Les meir om  Rabben Barnehage her

 

Eitrheimsvågen barnehage
Telefonnr.:53654225
e-post: anl@odda.kommune.no

Styrar Asle N. Lægereid
Telefonnr.:975 58 490

Les meir om  Eitrheimsvågen Barnehage her

 

Skare Barnehage
Telefonnr.:53654240
e-post: skare.barnehage@odda.kommune.no

Styrar Kjersti Vårdal
Telefonnr.:975 58 693

Les meir om  Skare Barnehage her

 

Tyssedal Barnehage
Telefonnr.:53654220
e-post: tyssedal.barneh@odda.kommune.no

Styrar Kari Lund
Telefonnr.:975 58 484

Les meir om  Tyssedal Barnehage her

 

Røldal Barnehage
Telefonnr.:53654205
e-post: post@odda.kommune.no

Virksomhetsleiar Trude Sandal
Telefonnr.:975 58 506
Fagleg leiar Beate Seljestad
Telefonnr.: 480 69 181

Les meir om  Røldal Barnehage her

Hardanger barnevern

Hardanger interkommunale barneverntjeneste:
Eidfjord, Granvin, Jondal, Odda, Ullensvang og Ulvik
Hovedbesøksadresse: Torget 2-4, 5750 Odda.

I samarbeidskommunane er besøksadressa på kommunehuset ved konsultasjon.

Postadresse: Opheimsgata 31, 5750 Odda
Merkantil/resepsjon: Tone Karlsen tlf.: 53 65 45 70
mail: tone.karlsen@odda.kommune.no

Resepsjonen er ikkje bemanna på heiltid, og telefon vert sett til Tenestetorget om det ikkje er folk tilstade. Det kan vera lurt å senda ein e-post, då dei tilsette er mykje på reis i dei ulike kommunane. Dei ringjer tilbake når dei har høve.

 

Leiar og akuttberedskap:

Elin Rullestad Fossåen tlf.: 53 65 45 72/97 55 85 10
mail: elin.fossaaen@odda.kommune.no

 

Nestleiar og akuttberedskap:
Terje Solvi tlf: 53 65 45 74/97 55 85 11
mail: terje.solvi@odda.kommune.no

 

Team melding/utreiing:

Einar Berge tlf.:  53 65 45 75/97 55 85 56
mail: einar.berge@odda.kommune.no

Hildegunn Birkeland tlf.: 53 65 45 79/97 55 86 80
mail: hildegunn.birkeland@odda.kommune.no

Kari Reisæter tlf.: 53 65 45 78/97 55 86 64
mail: kari.reisaeter@odda.kommune.no

 

Team tiltak/oppfølging:

Elisabeth Fjellheim tlf.: 53 65 45 76/97 55 86 60
mail: elisabeth.fjellheim@odda.kommune.no

Linda Lauritsen tlf.: 53 65 45 46/97 55 86 63
mail: linda.lauritsen@odda.kommune.no

Renate T. Lauritsen tlf.: 53 65 45 79/97 55 85 57
mail: renate.t.lauritsen@odda.kommune.no

Nicola Schad tlf.: 53 65 45 73/97 55 86 68
mail: nicola.schad@odda.kommune.no

I permisjon:
Catharina Pedersen tlf.: 53 65 45 48/97 55 86 65
mail: catharina.pedersen@odda.kommune.no

 

Familieterapeutar:

Anita Draugsvoll tlf.: 53 65 45 49/97 55 86 71
mail: anita.draugsvoll@odda.kommune.no

Kari-Anne Kvestad Kråkevik tlf.: 53 65 45 77/97 55 86 61
mail: kari-anne.kraakevik@odda.kommune.no

Helsestasjon

Fagleiar: Inger Lise Haukaas
Telefonnr.: 975 58 564
e-post: inger.l.haukaas@odda.kommune.no

Besøksadresse: Smelteverket 57, 5750 Odda

Kontaktoversikt Helsestasjon

Om du ikkje får svar på det aktuelle telefonnummeret, ring Odda helsestasjon på tlf. 97 55 84 36. Telefontiden er tysdag, onsdag og torsdag frå kl. 09.30-10.30 og 12.00-13.00.

Meir om Helsestasjon for ungdom

Besøksadresse: Smelteverket 57, 5750 Odda

Hver onsdag kl. 14.30-16.45 på Helsestasjon i Odda.
Uten timebestilling kan du her møte lege og helsesøster.

Les meir om Odda Helsestasjon her.

 

PPT

Du finn oss i . etasje på Odda Rådhus
Adresse: Opheimsgata 31, 5750 ODDA
Merkantil/resepsjon: Vigdis Hansen 91 11 25 91
E-post: vigdis.hansen@odda.kommune.no

Fagleiar: Malena. S. Skaale
Telefonnr.: 975 58 697
E-post: malena.skaale@odda.kommune.no
Kontortid: 09:00 – 15:30

eller kontakt oss direkte:

Borghild Grønsnes: 97 55 86 99
e-post: borghild.gronsnes@odda.kommune.no

Ann Kristin Eide: 48 19 61 93
E-post: ann.kristin.eide@odda.kommune.no

Gry Folkvord: 948 73 324
E-post: gry.folkvord@odda.kommune.no

Linn Berntsen: 97 55 86 54
E-post: linn.berntsen@odda.kommune.no

Les meir om PPT

 

Logopedtjenesten

Fagleiar: Hanne N. Opedal
Telefonnr: 97 55 86 95
e-post: hanne.n.opedal@odda.kommune.no
Adresse: Opheimsgata 31, 5750 ODDA
Kontortid: 9:00 – 15:30

Logoped:Alexander Kristiansen
Telefonnr: 48 27 45 16
e-post: alexander.kristiansen@odda.kommune.no
Adresse: Opheimsgata 31, 5750 ODDA
Kontortid: 9:00 – 15:30

Kommunepsykolog

Psykologspesialist
Elin E. Børve
tlf: 97558676
mail: elin.borve@odda.kommune.no

 

Psykolog
Linn B. Nondal
tlf. 97558654
mail: linn.berntsen@odda.kommune.no

 

 

SLT-koordinator

Morten Vevatne
Telefonnr.: 97558405
e-post: morten.vevatne@odda.kommune.no
Adresse: Opheimsgata 31, 5750 Odda
Kontortid:

Legevakt

116117

Tilbakemeldingar

Finn du feil eller manglar i rettleiaren, eller har du bare generelle tilbakemeldingar til oss, då kan du nytte skjemaet nedanfor.

Skriv inn ditt namn
Skriv inn di e-post adresse
Skriv di tilbakemelding i feltet.